KIEScoaching Individueel.

Dit programma heet: KIES voor MIJ

KIES voor mij, is begeleiding op maat voor het individuele kind en de jongere. Anders dan bij KIEScoaching groep maakt het kind samen met de KIEScoach een eigen stappenplan welke hulp nodig en gewenst is. DE KIEScoach coacht dit proces en geeft het kind en ouders de kans om alles wat een rol kan spelen mee te nemen in de begeleiding. Door het beschrijven en werken aan de hand van ieders "levensverhaal" komen de meer belastende dingen voor het kind aanbod, waardoor het kind in staat is de situatie te verwerken. De werkboeken worden op maat gebruikt.

Meer KIEScoaching


Schijf je nu in voor
één van de KIEScoaching trainingen.

Informatie KIEScoaching

Opleiding KIEScoaching:

Kinderen en ouders weer grip op hun leven, na de scheiding, bieden is een mooi en realiseerbaar uitgangspunt bij het werken met KIEScoaching. Het begeleiden van kinderen en ouders in een van de belangrijkste periodes van hun leven waarin ze kwetsbaar en uit balans zijn, is dan ook een belangrijke taak waarmee we zorgvuldig om moeten gaan waarop professionals ondersteuning bieden en feedback geven aan de kinderen en hun ouders.

Werkwijze:

In 6 bijeenkomsten van 1.30 uur doorlopen de kinderen hun eigen proces van de scheiding onder begeleiding.
Dit proces wordt begeleid door 1 of 2 professionals die opgeleid zijn tot KIEScoach.
Voor ouders zijn er 2 ouderavonden, voor de start en na de 6e bijeenkomst.
De bijeenkomsten zijn 1 keer per week.

De trainers zijn:

Al onze trainers zijn opgeleid door KIES Expertise Centrum Kind en Scheiding

  • Bertha van den Brink

Kosten:

Individueel KIES voor MIJ
KIEScoaching bestaat uit:

  • Intake gesprek
  • 6 bijeenkomsten van 1uur.
  • Evaluatie gesprek met ouder[s]
  • Kosten: €. 420,00 inclusief B.T.W.