KIEScoaching Algemeen.

Elk kind heeft recht op een zo onbelast mogelijke jeugd en ontwikkeling. Maar als ouders gaan scheiden, dan valt het voor elk kind nu eenmaal even niet mee. Het is lastig, moeilijk, pijnlijk maar misschien ook wel bijna onmogelijk om, om te gaan met alle gevolgen die er zijn voor het kind.

KIEScoaching is een preventief- en hulpverleningsprogramma voor kinderen in een echtscheidingssituatie. Sinds 2003 wordt KIEScoaching op scholen aangeboden. De Universiteit van Utrecht heeft onderzoek gedaan naar de resultaten van KIEScoaching. Hieruit blijkt dat KIEScoaching op het welbevinden van de ouders en kinderen een positief effect heeft. In april 2009 is KIES erkend door Erkenningcommissie Interventies bij het NJI (Nederlands Jeugd Instituut).

Door KIEScoaching:
 • Verbetert de communicatie met ouders.
 • Verbetert het gevoel van welzijn van het kind.
 • Laat het kind de scheiding beter te begrijpen.
 • Weten ouders en kinderen beter wat te doen als er problemen zijn.
 • Heeft het kind frequenter contact met vader/moeder.

Voor wie?

Voor kinderen van 6 t/m 16 jaar die te maken hebben gehad met echtscheiding en hier nog last van hebben.


Werkwijze: KIEScoaching

De volgende punten komen in de training aan de orde:

 • De kinderen leren dat ze niet hoeven te kiezen tussen papa en mama en waarom niet.
 • Ze leren dat hun gevoelens nooit raar of gek zijn.
 • Ze gaan begrijpen dat de scheiding en mogelijk de ruzies tussen de ouders niet hun schuld zijn.
 • Ze leren te praten over hun gedachten en gevoelens met hun ouders en andere voor hen belangrijke personen.

KIEScoaching Voorbeeld

KIES maakt kinderen en ouders sterker in de situatie waarin ze zitten. Kijk voor meer informatie op de landelijke site: www.kiesvoorhetkind.nl
Op deze site staan ook de ervaringen van ouders beschreven.

Meer KIEScoaching


Schijf je nu in voor
één van de KIEScoaching trainingen.

Informatie KIEScoaching

Opleiding KIEScoaching:

Kinderen en ouders weer grip op hun leven, na de scheiding, bieden is een mooi en realiseerbaar uitgangspunt bij het werken met KIEScoaching. Het begeleiden van kinderen en ouders in een van de belangrijkste periodes van hun leven waarin ze kwetsbaar en uit balans zijn, is dan ook een belangrijke taak waarmee we zorgvuldig om moeten gaan waarop professionals ondersteuning bieden en feedback geven aan de kinderen en hun ouders.

Werkwijze:

In 6 bijeenkomsten van 1.30 uur doorlopen de kinderen hun eigen proces van de scheiding onder begeleiding.
Dit proces wordt begeleid door 1 of 2 professionals die opgeleid zijn tot KIEScoach.
Voor ouders zijn er 2 ouderavonden, voor de start en na de 6e bijeenkomst.
De bijeenkomsten zijn 1 keer per week.

De trainers zijn:

Al onze trainers zijn opgeleid door KIES Expertise Centrum Kind en Scheiding

 • Bertha van den Brink

Kosten:

kiescoaching max. 4 kinderen
KIEScoaching bestaat uit:

 • Intake gesprek
 • 6 bijeenkomsten van 1uur 30min.
 • Evaluatie gesprek met ouder[s]
 • Kosten: €. 360,00 inclusief B.T.W.