Kanjertraining voor kinderen
in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.

De Kanjertraining richt zich op kinderen die niet lekker in hun vel zitten, kinderen die sociaal onhandig zijn, zich terugtrekken, slecht vriendschap kunnen sluiten of juist grensoverschrijdend en opdringerig zijn. Maar ook kinderen die bijvoorbeeld gepest worden of zelf pesten, onzeker of agressief zijn. Zowel de kinderen als hun ouders kunnen zich daar ongelukkig bij voelen.

Het belangrijkste doel van de Kanjertrainingen is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Ze geven de kinderen handvatten in sociale situaties zoals: samenwerken, kritiek durven en kunnen geven, uit slachtofferrollen stappen en het heft in eigen handen nemen op een gezonde manier. Ze leren hen te stoppen met treiteren en pesten.

De Kanjertraining hanteert hierbij de volgende Kanjerregels die zorgen voor rust,respect en regelmaat.

 • Niemand lacht elkaar uit
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand gedraagt zich zielig
 • We helpen elkaar
 • We zijn eerlijk zonder te kwetsen

Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van verschillende dierfiguren. De dierfiguren komen overeen met (kinder)gedrag.

De trainers proberen kinderen bewust te maken van hun gevoelens en laten ze vervolgens zien wat ze daarmee kunnen doen. De trainers maken hierbij gebruik van diverse (therapeutische) spelvormen: beeldende activiteiten, drama, muziek en gesprekken. In de Kanjertraining komen tal van onderwerpen aan de orde zoals: gespreksvaardigheid, interesse tonen in andere mensen, conflicten durven aangaan, ruzies kunnen uitpraten, iets aardigs zeggen, complimentjes ontvangen en kritiek krijgen en geven. Het bijzondere van de Kanjertraining voor 5 t/m 8 jarigen is dat ouders en kinderen samen de training volgen.

Bij de Kanjertraining staan vier petten centraal.

De Kanjerpetten

Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van petjes met vier verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie voordoet hebben we een keuze om verschillend te reageren. Binnen de psychologie wordt dit coping genoemd. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt noemen we dat binnen de Kanjertraining dat je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer.

Je kunt een kanjer zijn op verschillende manier. Je kunt jezelf zijn in combinatie met de zwarte pet. Dan reageer je op een stoere manier. Je vertoont leiderschapsgedrag. Je kunt je grenzen aangeven. Je durft plannetjes te maken en bent ondernemend. Zolang naast de zwarte pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen zich op een hele positieve en krachtige wijze gedragen.

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met de rode pet. Dan ben je vol levenslust. Je hebt een goed gevoel voor humor. Je bent optimistisch en je verstaat de kunst van het relativeren. Zolang naast de rode pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en opgewekte manier weten te reageren.

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met een gele pet. Dan ben je vriendelijk, bescheiden en aardig. Zolang naast de gele pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en rustige manier weten te reageren.

Combinaties van petten

Uiteraard zijn er ook verschillende combinaties van petten mogelijk. Belangrijk gegeven is dat het hierbij gaat om coping. De petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten staan voor de keuzes die de kinderen kunnen maken. Kinderen wordt daarmee geleerd dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor de gedragskeuzes die ze maken. Zolang je drager bent van de witte pet van vertrouwen kun je ook niet zeggen dat de ene combinatie beter is dan de andere combinatie van petten.

Meer Kanjertraining


Schijf je nu in voor
één van de Kanjertrainingen.

Informatie Kanjertraining

Opleiding Kanjertraining:

De Kanjertrainingen voor ouders en kinderen die op de Kanjerpraktijken worden gegeven, zijn bedoeld voor kinderen die thuis of op school 'niet lekker in hun vel zitten'. Ze kunnen verlegen zijn , sloven zich uit, zijn bazig, pesten, worden gepest, of voelen zich als omstander ongemakkelijk. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Tijdens de ouder- en kindtrainingen leren kinderen op een goede manier met de ander en met zichzelf om te gaan. Het succes van de ouder- en kindtrainingen is onder meer gelegen in de deelname van zowel de kinderen als de ouders.

Werkwijze:

De volgende onderwerpen zijn onderdeel van een ouder- en kindtraining.

 • Jezelf voorstellen
 • Complimenten geven en ontvangen
 • Omgaan met gevoelens en emoties
 • Leren om je grenzen te stellen
 • Luisteren en vertellen
 • Vertrouwen en samenwerken
 • Vriendschappen onderhouden
 • Kritiek durven geven en ontvangen
 • Eigenwaarde

De Kanjertraining bestaat uit 10 lessen van anderhalf uur. De ouders/ opvoeders worden actief bij de training betrokken.
De trainingen worden gehouden 1 keer in de 14 dagen eventueel op vrijdagavond.

De trainers zijn:

Al onze trainers zijn opgeleid door G. Weide van het Kanjerinstituut te Almere

 • Bertha van den Brink

Kosten:

De kosten voor het intakegesprek bedragen €. 70,00
en voor de training €. 420,00 per kind. Alle prijzen zijn incl. BTW.

Op dit moment wordt de ouder- en Kindtrainingen van de Kanjertraining door een aantal zorgverzekeraars vanuit het aanvullende pakket geheel of gedeeltelijk vergoed. Omdat de werking van de Kanjertraining nu evidence based is aangetoond, is de verwachting dat andere zorgverzekeraars binnenkort zullen volgen.