Kanjertraining voor kinderen
in de leeftijd van 5 t/m 8 jaar.

Fijne vriendjes en vriendinnetjes, iedere dag met plezier naar school en blaken van zelfvertrouwen,
dat wil je als ouder natuurlijk het liefst voor je kind! Maar dat gaat niet altijd vanzelf.

De training heeft als belangrijkste doel dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Hiertoe wordt het kanjergevoel ontwikkeld: "Hier ben ik, het is goed dat ik er ben" De Kanjertraining geeft kinderen een steuntje in de rug bij het omgaan met zichzelf en hun omgeving. Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen, leren hun gevoelens beter uiten, krijgen beter grip op sociale situaties en krijgen inzicht in hun eigen gedrag. Kinderen leren door middel van verhalen, spelvormen en rollenspel dat ze kunnen kiezen hoe ze zich gedragen in sociale situaties.

Doelgroep: Iedereen heeft verschillende kanten in zich. Soms voel je je onzeker of verlegen, soms doe je boos en soms ben je in een melige bui. Er zijn kinderen die bijna altijd hetzelfde doen en daardoor zich niet fijn voelen. Deze kinderen zijn bijvoorbeeld heel vaak angstig of verlegen, of spelen heel vaak de baas, of maken overal een grapje van. Sommige kinderen zitten sociaal niet helemaal lekker in hun vel, of vallen buiten de groep. Voor deze kinderen is de Kanjertraining bedoeld. De wil om te veranderen getuigt van grote innerlijke kracht bij kinderen (en ouders). Er zitten alleen kanjers op de training, vandaar de naam: "Kanjertraining".

De trainers proberen kinderen bewust te maken van hun gevoelens en laten ze vervolgens zien wat ze daarmee kunnen doen. De trainers maken hierbij gebruik van diverse (therapeutische) spelvormen: beeldende activiteiten, drama, muziek en gesprekken. In de Kanjertraining komen tal van onderwerpen aan de orde zoals: gespreksvaardigheid, interesse tonen in andere mensen, conflicten durven aangaan, ruzies kunnen uitpraten, iets aardigs zeggen, complimentjes ontvangen en kritiek krijgen en geven. Het bijzondere van de Kanjertraining voor 5 t/m 8 jarigen is dat ouders en kinderen samen de training volgen.

Bij de Kanjertraining staan vier dierfiguren centraal.

De pestvogel

Vindt zichzelf heel wat en speelt graag de baas over andere kinderen. In zijn ogen zijn anderen allemaal maar sukkels.


Het aapje

Het aapje neemt niets en niemand serieus en maakt overal een grapje van. Hij probeert de lachers op zijn hand te krijgen, vriendjes te zijn met de pestvogel en zo zelf niet gepest te worden.

Het konijn

Wil zich graag verbergen en valt liever niet op. Het konijn komt slecht voor zichzelf op en is vaak het mikpunt van pesterijen.


De tijger

Doet normaal en gedraagt zich als een kanjer. Hij komt voor zichzelf op zonder agressief te zijn. Hij laat merken hoe hij zich voelt en geeft zijn mening. De tijger neemt zichzelf en anderen serieus.

Meer Kanjertraining


Schijf je nu in voor
één van de Kanjertrainingen.

Informatie Kanjertraining

Opleiding Kanjertraining:

De Kanjertrainingen voor ouders en kinderen die op de Kanjerpraktijken worden gegeven, zijn bedoeld voor kinderen die thuis of op school 'niet lekker in hun vel zitten'. Ze kunnen verlegen zijn , sloven zich uit, zijn bazig, pesten, worden gepest, of voelen zich als omstander ongemakkelijk. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Tijdens de ouder- en kindtrainingen leren kinderen op een goede manier met de ander en met zichzelf om te gaan. Het succes van de ouder- en kindtrainingen is onder meer gelegen in de deelname van zowel de kinderen als de ouders.

Werkwijze:

De volgende onderwerpen zijn onderdeel van een ouder- en kindtraining.

  • Jezelf voorstellen
  • Complimenten geven en ontvangen
  • Omgaan met gevoelens en emoties
  • Leren om je grenzen te stellen
  • Luisteren en vertellen
  • Vertrouwen en samenwerken
  • Vriendschappen onderhouden
  • Kritiek durven geven en ontvangen
  • Eigenwaarde

De Kanjertraining bestaat uit 10 lessen van anderhalf uur. De ouders/ opvoeders worden actief bij de training betrokken.
De trainingen worden gehouden 1 keer in de 14 dagen eventueel op vrijdagavond.

De trainers zijn:

Al onze trainers zijn opgeleid door G. Weide van het Kanjerinstituut te Almere

  • Bertha van den Brink

Kosten:

De kosten voor het intakegesprek bedragen €. 70,00
en voor de training €. 420,00 per kind. Alle prijzen zijn incl. BTW.

Op dit moment wordt de ouder- en Kindtrainingen van de Kanjertraining door een aantal zorgverzekeraars vanuit het aanvullende pakket geheel of gedeeltelijk vergoed. Omdat de werking van de Kanjertraining nu evidence based is aangetoond, is de verwachting dat andere zorgverzekeraars binnenkort zullen volgen.