Bertha van den Brink

Eigenaar Pedagogische Praktijk voor kind en ouder [PPko]

  • Over Bertha
  • Korte C.V.
  • Opleidingen

In 2006 ben ik gestart met de pedagogische praktijk. Inmiddels zijn daar een aantal training mogelijkheden aan toe gevoegd onderanderen;
- Kanjertraining voor kinderen - Kinderen in echtscheiding (KIES)
- Beelddenken
- Individuele training voor kind en ouders
- Speltherapie
Van huis uit ben ik agoog en speltherapeute. spelstimulereing, de droomvogel.

Werkervaring: - 17 jaar ervaring in jeugdzorg, in diverse functies. Freelance trainingen voor o.a. Bureau Jeugdzorg, basis en voortgezet onderwijs. In middels heb ik ruim 1000 kinderen en ouders getraind d.m.v. Kanjertraining. Vanaf Januari 2009: Lid van de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten en vanaf 1 April 2010 geregistreerd speltherapeut K-11018, vanaf 01-01-2014 geregistreerd als speltherapeute: B -13074 Basisregistratie

- HBO
- Speltherapie
- Practioner N.L.P
- Kanjertraining [Licentiehouder Noord Holland Noord]
- Kies coaching, kies voor Mij!
- Beelddenken, bureau Ojemann
- Certificaat 2014: ouder en kind in speltherapie

Certificaten

- 2016 Droomvogel Spelstimulering
- 2017 Droomvogel,is kinderspel?

Programma's

  • Beelddenken
  • Speltherapie
  • Kanjertraining
  • KIEScoaching
  • Droomvogel

Beelddenken is een andere manier van informatie verwerken; een denken in beelden en gebeurtenissen. Beelddenkers werken vanuit het geheel al associërend naar de oplossing met een voorkeur voor beelden.

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen.

De Kanjertraining is meer dan alleen een anti-pestmethode. De training vormt voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder- en kind training. Deze ouder- en kind training wordt nu over het hele land gegeven in de diverse praktijken. Daarnaast is de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het Primair- en Voortgezet onderwijs.

Kinderen die KIES volgen hebben minder probleemgedrag, een betere communicatie met moeder en vader, en minder schuldgevoel ten aanzien van de scheiding. n de meeste situaties gaat het voor de kinderen om een enorm ingrijpende gebeurtenis. Onderzoeken tonen aan dat kinderen vaak nadelige gevolgen ondervinden van een scheiding van hun ouders. Niet alleen op het moment dat ze nog kind zijn, maar ook op na een aantal jaren en zelfs tot op latere leeftijd.

De Droomvogel is een op recente wetenschappelijke inzichten gebaseerd spelstimuleringsprogramma dat de kracht en het plezier van het samenspelen gebruikt om de sociaal-emotionele ontwikkeling, het creatief denken en de taalvaardigheid van jonge kinderen te verbeteren.

Mijn Collega's

Ik heb de opleidingen orthopedagogiek en speltherapie afgerond en ben vanaf 2004 werkzaam.....

Lees Verder