Bertha van den Brink

In een notendop over ons

PPko staat voor Pedagogische Praktijk voor kind en ouder. De praktijk bestaat uit Bertha van den Brink speltherapeut /agoog aan de praktijk zijn ook een aantal co-trainers verbonden. Samen verzorgen wij trainingen en begeleidingstrajecten voor kinderen en opvoeders, in het omgaan met zichzelf, met elkaar en de wereld om hen heen.

Met onze gezamenlijke expertise, specialismen en ervaringen willen wij zo compleet mogelijke hulp bieden aan kinderen, hun ouders en mensen die beroepsmatig met kinderen werken.

Voor specifieke doelgroepen kunnen er trainingen op maat verzorgd worden. Hierover kunt u contact opnemen met de pedagogische praktijk. Op dit moment verzorgen wij Speltherapie, Kanjertrainingen en KIEScoaching voor kinderen en ouders/opvoeder en doen we onderzoek naar risco leerlingen en beelddenken.

Onze voordelen


 • Erkende opleidingen
 • Post H.B.O Speltherapie
 • Orthopedagogiek en speltherapie

 • Zeer praktijkgericht
 • Werken voornamelijk met ouders en kinderen

 • Docenten met zeer ruime ervaring
 • We volgen elk jaar een studie dag vanuit de speltherapie
 • 5 keer per jaar intervisie en 4 keer per jaar supervisie speltherapie
 • Elk jaar zijn we aanwezig bij de nascholing van de Kanjertrainingen

 • Hoge klanttevredenheid
 • Goede contacten met ouders en kinderen
 • Werkt preventief
 • Eigen kracht: zelfhelend vermogen
 • Effectief: Kortdurend en geen onnodige diagnoses en labels
 • Laagdrempelig: geen wachtlijst, geen verwijzingen

Onze normen

We vertrouwen elkaar / we helpen elkaar / niemand speelt de baas, niemand lacht uit, niemand blijft zielig.

We werken samen.


We hebben plezier.